Årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i Enskede BG Baseboll till årsmöte 2019.

Årsmötet kommer att hållas lördag den 16 februari kl 17:00. Adressen är Agnes Lagerstedts gatan 6. 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari. Motioner mailas till info@enskedebaseboll.com

Väl mött.

/Styrelsen