1997


MVP

#15 Thomas Neill

Priset går självklart till Tom för sitt fina defensiva arbete (brett arbetsområde!), som han kombinerat med en slagning som lämnar oss andra långt bakom. Dessutom har han betalt sina skulder (vägen till framgång är egentligen ganska enkel). Den ärorika och traditionstyngda bucklan är i Toms ägo ett år framåt.

 

MIP

#9 Lars Dahlström

Svårt, då alla gått framåt inom allt. Så egentligen skulle hela laget ha priset, men vi väljer att ge priset till Dala som har höjt sin slagning oerhört mycket och som nu nästan aldrig blir utstrikad. Han har också tränat ambitiöst (finns det nå't samband tro?).

 

ROOKIE

#19 Jörgen Andersson

Borde vara lätt att utse, det finns ju bara åldersdementa vrak i klubben. Men tittar man lite närmare upptäcker man att det finns några yngre förmågor (det är de som gör som man säger). Vi valde att premiera Jörgen för hans kastarm och ambitiösa inställning.