1999


MVP

#12 Olof Carlerud

Går till Olof för den bästa pitchingen, som vanligt fin slagning (flest walks!) och ett uppoffrande arbete med anmälningar, matchkontakter, domare mm. Olof är också en av de flitigaste tränings- och matchdeltagarna, och bidrar nästan alltid med ett gott humör. Olof är verkligen värdefull.

 

MIP

#45 Robert Karlsson

Styrelsen och spelarna var helt eniga i valet av Robban till MIP, för hans fina outfieldarbete och inställning under träning och match.

 

ROOKIE

#2 Daniel Backman

För ett flitigt deltagande, rätt inställning och vilja och många bra at-bats.