Årsmöte 2023

Härmed kallas alla medlemmar i Enskede BG Baseboll till årsmöte 2023.

Årsmötet kommer att hållas lördagden 18 Mars kl 14:00. Återkommer med plats, anmälan sker till info@enskedebaseboll.com

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 4 mars. Motioner mailas till info@enskedebaseboll.com

Väl mött.

/Styrelsen