Årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i Enskede BG Baseboll till årsmöte 2022.

Årsmötet kommer att hållas onsdag den 9 Mars kl 18:00 via Teams, anmälan sker till info@enskedebaseboll.com

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 23 februari. Motioner mailas till info@enskedebaseboll.com

Väl mött.

/Styrelsen