Årsmöte 


Härmed kallas alla medlemmar i Enskede BG Baseboll till årsmöte 2021.

Årsmötet kommer att hållas lördag den 6 Mars kl 15:00 via Teams, anmälan sker till info@enskedebaseboll.com

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 februari. Motioner mailas till info@enskedebaseboll.com

Väl mött.

/Styrelsen