Årsmöte


Uppdatering 2020-01-20

Plats för Årsmötet: Markörgatan 10, Haninge

Tid: kl 17:00

Väl mött

Mr Ordförande

 

Härmed kallas alla medlemmar i Enskede BG Baseboll till årsmöte 2020.

Årsmötet kommer att hållas lördag den 7 Mars, tid och plats återkommer vi med

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 21 februari. Motioner mailas till info@enskedebaseboll.com

Väl mött.

/Styrelsen