Styrelsen


Styrelsen består av följande personer

 

Ordförande: Andreas Ceder Brolin

Sekreterare: Indiana Neidell

Kassör: Simon Fredriksson

Suppleant: Nico Sjölund

Suppleant: Johan Ericsson

Valberednings ordförande: Alvin Taguaripano

Valberedning suppleant: Indiana Neidell

Revisor: Andreas Svensson

Revisor suppleant: Linn Forssbeck