Principer för spelare


Principer för spelare i Enskede Baseboll

 

Ett medlemskap i Enskede baseboll kostar 100 kr/år. Vem som helst kan vara medlem hos oss.

 

De uppgifter om dig vi hela tiden behöver ha aktuella är namn, adress, telnr, mobilnr, personnr, email adress.

Meddelande om ändring av adress, email eller telefon ska snarast till någon i styrelsen.

 

Styrelsen skall agera för att information om Klubbens verksamhet sprids bland spelarna.

 

Styrelsen sköter alla frågor som rör coachens förhållande till klubben.

 

Matchtröjan köps, ägs och tvättas av spelaren. Lånetröjor är Klubbens egendom men tvättas av spelaren efter användning, förkommen lånetröja = 1500 kr per tröja. 

 

Resor betalas av var och en via aktivitetsavgift, vi samåker till borta matcher. Bilförare får pengar av kassör i samband med resa. Vi tillämpar 2023 en milersättning på 25kr per mil. För att erhålla milersättning krävs att man kört andra spelare eller utrustning till borta matcher.

 

Anmälan till match och träning sker via Whatsapp chatten. Även om man inte kommer på match eller träning så ska det anmälas i chatten

 

Ändringar kring matchtider etc kommuniceras ut så fort som möjligt i Whatsapp chatten, även om det är långt fram i tiden.

 

Coachen tar ut laget bland de anmälda helt efter eget huvud, men tar hänsyn till spelarens kunskaper och tidigare erfarenhet samt träningsmängd.

 

Utbildningar, konferenser mm inom baseboll-området skall med hänsyn till budget/ekonomi bekostas av klubben.

 

Styrelsen tillsammans med coachen utser varje år följande priser:

MVP (Most valueble player)

Jarl Kulle-priset (Bäste pitcher)

BatKing (Bäste slagman)

Bob Award (Bäste infielder)

TV-Lyran (Bäste Outfielder)

MIP (Most improved player)

Årets Rookie (Årets nybörjare)

Klubben delar också ut ett Träningspris.

Dessutom uppmärksammas spelare/ledare som varit i klubben i 5 resp 10 år.

Klubben kan också ge ut andra priser efter behov. Mottagarna av dessa utmärkelser skall få medaljer/priser.

 

Till varje hemmamatch i vår högsta serie skall ett sekretariat bestående av minst en person finnas. Sekretariatet skall i prioritetsordning sköta; Protokollföring, Scoreboard, Speaker, Musik, Prisutdelning.

 

Spelare skall räkna med att ställa upp vid varje tillfälle planen, klubbhus, containers, material, omklädningsrum eller annan del av basebollområdet ska städas, skötas, vårdas etc.

 

Spelare skall erlägga medlemsavgift och aktivitetsavgift i tid.

 

Seniorer

För att träna och spela matcher med oss betalar man totalt 2548kr för 2024, förutom Medlemsavgiften på 100 kr, ska spelare betala 2098 kr i Aktivitetsavgift, 350 kr för Licens.

Aktivitetsavgiften täcker resor (milersättning) till bortamatcher samt domare, protokollförare, gemensam utrustning och bollar. Följande datum gäller för inbetalningar:

 

 Senast 30 April skall medlemsavgiften (100kr), Licensen(350kr) och aktivitetsavgiften (2098kr) vara betald 


För att få vara med och träna och spela matcher ska hela avgiften vara betald senast sista april, spelare som inte har betalat hela avgiften kommer inte få spela match förrän hela avgiften är betald.

Spelare som kommit till klubben efter 1/7 betalar Medlemsavgift, Licens och halv Aktivitetsavgift för att vara med och spela. 

 

Man kan bli motionsmedlem det betyder att man kan träna med klubben precis som alla andra men man får inte spela matcher, pris för att vara motionsmedlem är 1274kr för 2024 och den summan ska vara klubben tillhanda senast 30 April.


Kvitto till friskvårdsbidrag från företag får man efter fullt erlagd års avgift av kassören

 

Du köper och äger din egen utrustning


Hemma uniform:

 

Borta uniform:


Matchtröjor finns att låna under en säsong efter att man skrivit på ett låneavtal, förstörd eller borttappad tröja ersätts med 1500kr per tröja


Enskedekläder finns att köpa på Intersport

https://team.intersport.se/enskede-bg-baseboll

 

Ungdomar

För närvarande finns ingen ungdomsaktivitet i klubben, men det har funnits mellan 2003-2008 och beroende på intresse och ledare kan det startas upp igen.